วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ฟรีแวร์จัดการไฟล์ PDF ด้วย PDFILL PDF Editor 9.0 1

 ฟรีแวร์จัดการไฟล์ Pdf

 

ฟรีแวร์น่าใช้สำหรับจัดการไฟล์ PDF  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์ pdf ,การแก้ไข pdf,การรวมไฟล์ PDF,แยกไฟล์ PDF,แปลงไฟล์ PDF,เข้ารหัส ถอดรหัส PDF,ใส่ข้อมูลเข้าไปในไฟล์เช่น หัวข้อไฟล์ pdf,รายละเอียดไฟล์ pdf,คำสำคัญของไฟล์ pdf,ผู้แต่ง หลังการดาวน์โหลดติดตั้งจะมีโปรแกรม 3 ตัวสำหรับใช้งานคือ PDFill PDF Editor   โปรแกรม PDFILL PDF  Tools และ PDFILL PDF Writer

 

 โปรแกรมติดตั้ง pdfill

ความสามารถในการจัดการไฟล์ pdf คือสามารถ

 • Merge PDF Files: สำหรับรวมไฟล์ PDF เช่น เรามีไฟล์ pdf 3 ไฟล์ ก็ใช้ตัวนี้เพื่อรวมเป็นไฟล์เดียว
 • Split PDF Files: สำหรับไว้แยกไฟล์ โดยกำหนดหน้าที่ต้องการแยกออกมา
 • Password Protect PDF Files: ใส่ Password ไฟล์ pdf
 • Header and Footer: ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
 • Convert Images to PDF, or vice versa: แปลงไฟล์รูปเป็น PDF
 • Convert Postscript files to PDF: แปลง Postcript เป็นไฟล์ pdf
 • Add Watermark สำหรับใสลายน้ำให้กับไฟล์งาน pdf 

   

  pdfill pdf tool

   

   

   

  File Version: 9.0 Build 9

  Size: 11.2 MB

  Support :

  Microsoft Windows
  2000/XP/2003/2008/Vista/Win7
  (32/64 Bit)

  ความจำเป็นของระบบ 1
  Free Adobe Reader

  ความจำเป็นของระบบ 2 
  Free GhostScript 8.63 (10MB)

  image

 • 11 ความคิดเห็น: